Anunț privind deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se va acorda sprijin financiar sub formă de donații cadrelor didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2022-2023, la toate nivelurile de învățământ public


Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale în vederea derulării Programul de sprijin pentru cadrele didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2022-2023, la toate nivelurile de învățământ public.

Sprijinul financiar sub formă de donații se acordă cadrelor didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2022-2023, la toate nivelurile de învățământ public, în condițiile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Cuantumul sprijinului financiar sub formă de donații este de 2.000 lei/persoană/anul școlar 2022-2023.

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea și/sau promovarea identității culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din punct de vedere legal, cât și fiscal în Ucraina și să demonstreze că au capacitatea de a desfășura în bune condiții procesul de selecție a beneficiarilor.

Selecția asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor nonguvernamentale se va face de către o comisie organizată la nivelul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale selectate vor avea obligația de a încheia un contract cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Termenul pentru transmiterea documentelor este 8 decembrie 2022.

 

Dosarul de participare la selecție va conține următoarele documente:

 

În vederea participării și îndeplinirii criteriilor de selecție, asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale ale românilor din Ucraina transmit la DRP următoarele documente:

– Cerere de participare la program;

– Statutul asociației, fundației sau organizației – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal – din care trebuie să rezulte că:

  • aparțin etnicilor români din Ucraina;
  • au ca obiect de activitate păstrarea, promovarea identității lingvistice și culturale românești;
  • au sediul/punct de lucru în regiuni din Ucraina în care trăiesc comunități de români.

– Dovada înregistrării din punct de vedere legal și fiscal în Ucraina – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;

– Actul de identitate al reprezentantului legal – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal;

– Actul de identitate al persoanei desemnate ca responsabilă a proiectul – copie, certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal, dacă e cazul;

– CV-urile reprezentantului legal și al persoanei desemnate ca responsabilă, în limba română;

– Declarația privind apartenența la identitatea culturală română a reprezentantului legal și a coordonatorului, dacă e cazul 

– Declarația privind protecția datelor cu caracter personal a reprezentantului legal și a coordonatorului, dacă e cazul 

– Extrasul de cont al asociației, fundației sau organizației – copie certificată conform cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal.

În vederea constituirii dosarului asociației toate documentele vor fi trimise inițial în format electronic, la adresa de e-mail programe@dprp.gov.ro.

În cazul în care, în urma evaluării, dosarul este aprobat, documentele vor fi transmise în original sau cu mențiunea ”conform cu originalul”, după caz, în vederea semnării contractului cu DRP în calitate de Autoritate Finanțatoare.

Obiectul contractului constă în identificarea cadrelor didactice din Ucraina care predau limba română sau în limba română, în anul școlar 2022-2023, la toate nivelurile de învățământ public, beneficiare ale sprijinului financiar, constituirea dosarului beneficiarului și transmiterea documentelor către Autoritatea Finanțatoare.

Documentele vor fi transmise la adresa din: str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, cod poştal 011871, Bucureşti, România.

 

Cerere de participare asociații Program de srpijin a cadrelor didactice românești din Ucraina 2022

Declaratie apartenenta identitate culturala romana

Declaratie protectie date cu caracter personal

Sari la conținut