Anunț privind organizarea Programului de Tabere „ARC” 2024, România

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), în colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu sprijinul Direcțiilor Județene de Tineret și Sport și al Patriarhiei Române, organizează în acest an cea de-a XV-a ediție a Programului de Tabere „ARC”.

Programul de Tabere ARC, inițiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, este destinat elevilor şi tinerilor români din afara granițelor țării, care se încadrează în categoria românilor de pretutindeni.

Timp de o săptămână, aceștia pot explora un colț de Românie și își pot îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba română, prin intermediul activităților culturale, educative și sportive organizate în cadrul taberelor, prin interacțiunea cu facilitatorii și voluntarii români care îi vor îndruma, cât și cu reprezentanții instituțiilor de interes din zonele pe care le vizitează.

Cei interesați să participe în acest program se pot înscrie prin intermediul aplicației – https://dprp.arc.inspect.com.ro/, în perioada 30 aprilie – 10 iunie 2024.

Taberele din acest an se vor desfășura simultan, în serii consecutive de câte șapte zile, de marți până marți, în perioada iulie – septembrie 2024, în următoarele locații:

 1. Centrul de Agrement Codrii de Aramă – Agafton, județul Botoșani
 2. Centrul de Agrement Sângeorz – Băi, județul Bistrița-Năsăud 
 3. Centrul de Agrement Poiana Pinului, județul Buzău
 4. Centrul de Agrement Căprioara, județul Hunedoara
 5. Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț
 6. Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea

Înscrierea grupurilor de elevi și tineri se realizează prin intermediul aplicației https://dprp.arc.inspect.com.ro/, de către instituția/ organizația/ unitatea de cult și responsabilii de grup. Aplicația permite înscrierea de grupuri de până la 15 participanți, de asemenea, alegerea perioadei și a locației. Mai multe informații sunt disponibile în regulamentul de aici. Grupurile se vor constitui cu sprijinul misiunilor diplomatice, al mediului asociativ și al unităților de cult.

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pentru toţi participanții din tabere. Participanţii din diaspora îşi vor asigura, din surse proprii, cheltuielile de transport din ţara de reşedinţă până la Bucureşti şi retur.

De asemenea, aplicația este deschisă și tinerilor români care doresc să se implice ca voluntari, să intre în contact cu noua generație de români din diaspora și comunitățile istorice și să-i ajute să descopere România. Mai multe informații despre înscriere, aici: https://dprp.arc.inspect.com.ro/voluntari-evenimente-arc/ .

***

CONDIȚII DE PARTICIPARE ELEVI ȘI TINERI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

https://dprp.arc.inspect.com.ro/participanti-evenimente-arc/

Grupurile se vor constitui cu sprijinul misiunilor diplomatice, mediului asociativ și unităților de cult, respectând următoarele criterii în realizarea selecției:

Criterii obligatorii:

 • – sunt români de pretutindeni, în conformitate cu Art.1, alin. 2 din Legea nr. 299/2007, cu completările și modificările ulterioare (se recomandă elevi cu vârsta cuprinsă între 8 – 18 ani și studenți sau tineri, conform legislației în vigoare);
 • – au cunoștințe de bază ale limbii române (se recomandă cunoașterea limbii române la un nivel suficient pentru înțelegere și comunicare pe perioada derulării taberelor, atelierelor, excursiilor și tuturor activităților, acestea fiind desfășurate în limba română). Necunoașterea limbii române la un nivel minim de conversație creează probleme în desfășurarea taberelor, implicit la integrarea participanților în grupuri, participarea la activitățile programate, etc.

Criterii orientative:

 • – au prioritate cei care participă pentru prima dată la programul de tabere „ARC”;
 • – sunt câștigători ai olimpiadelor/concursurilor naționale și internaționale sau au rezultate bune la învățătură;
 • – au rezultate și aptitudini deosebite în sport, muzică, arte plastice etc.;
 • – au rezultate remarcabile în promovarea identității românești;
 • – sunt membri activi sau simpatizanți ai mediului asociativ românesc din țările de reședință şi se implică în activitatea acestora.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR ÎN PROGRAMUL DE TABERE „ARC”

Pașii pentru crearea contului și înscrierea participanților sunt următorii:

 • – Fiecare instituție (misiune diplomatică/organizație/unitate de cult) își va crea cont în aplicația https://dprp.arc.inspect.com.ro/;
 • – Se vor completa informațiile solicitate accesând link-ul din email-ul primit, astfel: denumire, țara, reprezentant legal (nume, prenume, funcție), mail și telefon de contact și se va încărca un document pdf de atestare a instituției (organizației);
 • – Instituția (misiunea diplomatică/organizația/unitatea de cult) va distribui user-ul și parola contului, persoanelor/responsabililor de grup cu care colaborează în vederea completării grupurilor de participanți;
 • – Pentru fiecare responsabil de grup se va putea alege tabăra și perioada în funcție de disponibilitatea locurilor și mărimea grupului. În cazul în care nu există locuri pentru tot grupul, ne puteți scrie la adresa de e-mail: taberearc@dprp.gov.ro;
 • – Se vor completa pentru fiecare responsabil de grup următoarele informații personale: nume și prenume, vârsta, mail și telefonul de contact, seria și numărul actului de identitate (pașaport/ carte de identitate/ certificat de naștere);
 • – Se va descărca declarația responsabilului de grup de AICI, se va completa, semna, scana și încărca în aplicație;
 • – Aferent fiecărui responsabil de grup, se vor completa datele participanților pe care acesta îi însoțește;
 • – Deși platforma permite înscrierea de grupuri de până la 15 persoane, recomandarea fermă pentru fiecare responsabil de grup este de a înregistra maxim 9 participanți. La formarea grupurilor, vă rugăm să aveți în vedere vârsta participanților, astfel încât copiii de vârstă mai mică să beneficieze de atenție sporită din partea responsabilului de grup;
 • – Dacă se vor încărca grupuri mai mici de 9+1, există riscul să nu fie aprobate. Vor exista excepții pentru comunitățile mici, comunitățile foarte îndepărtate sau alte cazuri speciale;
 • – Lista cu membrii grupului se va putea descărca din aplicație;
 • – Pentru a maximiza gradul de ocupare al locațiilor, eficientizarea cheltuielilor pentru transport și organizarea taberelor, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica repartizarea grupurile înscrise pe locații, respectiv serii, cu acordul în prealabil al instituției (misiunii diplomatice/organizației/unității de cult).

 

ÎNSCRIERE VOLUNTARI – https://dprp.arc.inspect.com.ro/voluntari-evenimente-arc/:

Motivul pentru care să deveniți voluntar în taberele ARC?

 • – Influențați într-un mod pozitiv viitorul tinerilor participanți, încurajându-i să descopere legătura cu România;
 • – Vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare şi vă faceți prieteni din toată lumea;
 • – Contribuiți la promovarea României, culturii şi tradițiilor româneşti;
 • – Contribuiți la spiritul de colaborare şi unitate al românilor de pretutindeni;
 • – Împărtăşiți celorlalţi din cunoştinţele dumneavoastră.

Atribuțiile voluntarului:

 • – Veți ajuta la activitățile administrative și organizatorice din tabără;
 • – Veți contribui la atelierele creative și recreative susținute de facilitatori: ateliere de conversație în limba română, ateliere de arte plastice, ateliere de descoperit România prin istorie și geografie, ateliere de muzică și dans;
 • – Veți organiza diverse competiții sportive, de dezvoltare personală și recreere;
 • – Veți fi sprijin în excursiile de o zi prevăzute în programul de tabără;
 • – Veți ajuta copiii la integrarea socială în grup;
 • – Veți supraveghea activitățile copiilor atât în locație, cât și în deplasările din afara acesteia.

Ce asigură Departamentul pentru Românii de Pretutindeni voluntarilor?

 • – Organizatorul asigură cazare, masă şi transport din București la tabăra selectată de dumneavoastră şi retur;
 • – La finalul taberei, veți primi o adeverință de voluntariat care va reprezenta dovada experienței acumulate;
 • – Contract de voluntariat încheiat conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Pașii necesari pentru înscrierea voluntarilor: https://dprp.arc.inspect.com.ro/voluntari-evenimente-arc/ 

 

Sari la conținut